Ứng dụng toán học: xem giờ và sử dụng tiền

Dạy bé xem giờ và buổi trong ngày. Dạy bé nhận diện tiền, dùng tiền để mua đồ.

  • Thời lượng ~3h

  • Đăng kí một lần sở hữu trọn đời.

  • Đăng kí thông qua gmail, xem video khóa học trên youtube tiện lợi

  • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua messenger

  • 500.000 VNĐ

Mô tả

Ứng dụng toán. SỬ DỤNG TIỀN

Ai cũng bảo hãy chỉ bé nhận diện được tờ tiền, đọc được chữ hoặc số

Ai cũng bảo dạy bé dùng tiền mua hàng

👉 Còn các bước nhỏ ở giữa

👉 Các mức bài can thiệp từ dễ đến khó

👉 Các hoạt động vừa học, vừa chơi

👉 Các khó khăn gặp phải trong lúc dạy phải giải quyết như thế nào thì chưa ai nói !

📛 Đừng lo Khóa Ứng dụng toán sẽ chia sẻ với các bố mẹ, thầy cô nhé. Thêm cả phần Xem giờ, chuyển đổi giờ kém,… 😃