Can thiệp từ vựng và đọc hiểu

Dành cho phụ huynh và giáo viên có bé gặp khó khăn trong: vốn từ vựng hạn chế, khó khăn đọc hiểu câu, đặt câu, viết câu, đọc hiểu văn bản kém, chưa biết trả lời các câu hỏi trong bài đọc.

  • Khóa học gồm 7 video đi từ lý thuyết đến thực hành chi tiết.

  • Đăng kí một lần sở hữu trọn đời.

  • Đăng kí thông qua gmail, xem video khóa học trên youtube tiện lợi

  • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua messenger

  • 1.500.000 VNĐ

Can thiệp từ vựng và đọc hiểu

Mô tả chi tiết

Khóa học Can thiệp "TỪ VỰNG & ĐỌC HIỂU" dành cho PH/GV có học sinh đang gặp khó khăn ở các vấn đề:

  • Vốn từ vựng hạn chế
  • Khó khăn đọc hiểu câu
  • Khó khăn đặt câu, viết câu
  • Đọc hiểu văn bản kém
  • Chưa biết trả lời các câu hỏi trong bài đọc

Khóa học sẽ đi nhanh các lý thuyết trọng tâm, từ đó hướng dẫn các chiến lược và hoạt động can thiệp trên các khó khăn của trẻ, để giúp trẻ Phát triển vốn từ vựng & Đọc hiểu tốt hơn.

Khóa học gồm 7 video Lý thuyết, Hướng dẫn can thiệp