Giúp bé hiểu số chia

🥚 Có 24 quả trứng chia đều vào các hộp, mỗi hộp có 8 quả trứng. Hỏi được bao nhiêu hộp như vậy? 🥚

Một số trẻ thường gặp khó khăn khi ẩn số đặt ở vị trí thứ hai (chia vào "các hộp") do:

🚛 KHÓ KHĂN HIỂU: Chưa hiểu và hình dung được các thông tin trong đề bài

🚛 VỘI VÃ: Đọc đề có chữ "chia" là tự nhận diện giải bằng cách chia mà không cần đọc tiếp nữa 😅 Nên nhiều khi PH cũng khó phát giác ra khó khăn của các bạn, phải chờ đến các bài không dùng từ "chia" là .... 🥲

🚛 KHÔNG BIẾT CÁCH TÌM SỐ CHIA: Hiểu đề nhưng không biết cách tìm ẩn số ở vị trí Số chia

💁Video này sẽ giải quyết mục thứ 3 nhé, giúp các bạn nhỏ Hiểu về Số chia cũng như Cách tìm x ở vị trí số chia.