BIỆN PHÁP TU TỪ NHÂN HÓA LỚP 3

Nhân hóa :

1️⃣ Sử dụng từ ngữ gọi người để gọi vật

2️⃣ Sử dụng từ ngữ chỉ hoạt động, tính chất của con người để chỉ hoạt động, tính chất của sự vật

3️⃣ Sử dụng các từ ngữ xưng hô, trò chuyện với vật như với người

Video tuần này sẽ giúp trẻ hiểu mục thứ nhất: Dùng từ vốn gọi người để gọi vật nhé.

🍭Hy vọng video sẽ giúp PH dễ dàng giúp trẻ hiểu và sử dụng biện pháp tu từ này hơn, cũng như có thêm nhiều ý tưởng cho những mục tiếp theo!